Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zdravotnická oblast

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Jaké jsou podmínky poskytování zdravotní péče?

Zdravotní péče je Vězeňskou službou ČR poskytována v souladu se zákony upravujícími poskytování zdravotní péče, zejména zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákony výslovně stanoví jedinou povinnost nad rámec veřejného zdravotního pojištění, a to, že na základě dikce zákonů se prováděcím předpisem blíže vymezuje rozsah medicínsko – právních vyšetření, a to „podrobit se preventivní vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem nebo zvláštním právním předpisem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a opatřením stanoveným orgány hygienické služby“ (podtržená část je citací zákona č. 258/2000 Sb.).

Lze odsouzenému nebo obviněnému přinést léky, případně zdravotnické pomůcky?

Odsouzení užívají pouze léky předepsané lékařem a ve stanoveném množství, není jim dovoleno opatřovat sobě nebo jinému jakékoliv léky, které nebyly lékařem předepsány.

Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají.

Zdravotnické pomůcky , že na základě povolení lékaře, mohou být odsouzeným dříve předepsané zdravotnické pomůcky zaslány.