Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Telefonování, dobíjení kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých.

Odsouzení ve Věznici Bělušice mohou využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o..
K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám sdělí vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby.

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost-banka).
Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč.
Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní.
Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon

Číslo bankovního účtu: 4948571359 / 0800 (Česká spořitelna)
Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)
Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat). Doplňující údaje pro zasílání ze zahraničí: IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359, BIC (SWIFT): GIBACZPX

Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio – tato metoda bude dostupná od května 2017 !!!

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz.
Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).
Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě.
Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.