Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaslání finančních prostředků odsouzené osobě

Peníze lze odsouzeným zaslat buď složenkou nebo na účet věznice.

Peníze odsouzeným lze do výkonu trestu odnětí svobody zaslat složenkou pro příjem v hotovosti, na které musí být přesná identifikace příjemce – tedy jméno, příjmení a datum narození odsouzeného.

Po předchozí domluvě s oddělením ekonomickým lze zaslat peníze pro odsouzeného na č.ú. 6015-70939881/0710 s tím, že variabilní symbol bude prostřednictvím odsouzeného zaslán odesílateli, aby mohla být platba identifikována (odsouzený zároveň napíše sdělení, že peníze přijímá).

Veškeré peníze jsou na konto úložek odsouzeného převedeny po jeho předchozím souhlasu. (§ 25 zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody).

V zásadě jsou došlé peníze do výkonu trestu odnětí svobody rozděleny na dvě poloviny, jedna z nich je zaúčtována na konto R (rezerva), další na konto O (osobní), pokud však není na kontě C (cestovné) uložena požadovaná částka Kč 500,–, nejsou peníze uloženy na konto O (osobní), ale na konto C (cestovné) až do požadované výše.

Při rozúčtování pracovní odměny (probíhá vždy 14. dne v měsíci, tedy 14.4. bude probíhat rozúčtování za měsíc březen) po zjištění, zda odsouzený nemá pohledávky, způsobené trestnými činy, jsou peníze z konta R (rezerva) převedeny na konto O (osobní), pokud žádné pohledávky způsobené trestnými činy nemá, nebo na konto E (exekuce), pokud takové pohledávky má. Z konta O (osobní) může odsouzený finanční prostředky volně použít.