Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu

Informace o dobíjení kreditu telefonních karet

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých.

Návštěvy

Návštěvy ve věznici se řídí zákonem o výkonu trestu odnětí svobody a řádem výkonu trestu. Uskutečňují se v návštěvních místnostech v obou objektech dle rozpisu pro jednotlivé kategorie odsouzených.

Balíčky

Zasílání balíčků do věznice se řídí zákonem o výkonu trestu a řádem o výkonu trestu. Balíčky mohou odsouzení přijímat dvakrát ročně.

Telefonování

Telefonování odsouzených se řídí zákonem o výkonu trestu a řádem výkonu trestu. Odsouzeným je umožněno telefonovat z telefonních automatů na telefonní kartu.

Zaslání finančních prostředků odsouzené osobě

Peníze lze odsouzeným zaslat buď složenkou nebo na účet věznice.

Zdravotní péče

Zdravotní péči odsouzeným zajišťuje v obou objektech zdravotnické středisko Věznice a ÚVZD Opava, které je odborně a metodicky řízeno odborem zdravotní služby Generálního ředitelství VS ČR.

Regulační poplatky

U odsouzených, kteří disponují potřebnou částkou na zaplacení regulačních poplatků a doplatků za léky, jsou tyto částky, v případě plateb za péči poskytovanou vězeňskou službou, zablokovány na jejich účtu a použity k jejich zaplacení.

Odsouzení muži - standardní výkon trestu

Odsouzené ženy - standardní výkon trestu odnětí svobody