Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovenská péče

Vězeňská duchovenská péče ve vězeňské službě byla zřízena v roce 1998.

Tak jako lidé na svobodě, mají i odsouzení muži a ženy právo na duchovní péči, která jim mimo jiné pomáhá vydržet pobyt za mřížemi. Duchovní péči upravuje také zákon o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb § 20. Odepřeno je právo na tuto službu pouze v případě, že se odsouzená osoba dopustila porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů pro výkon trestu nebo vnitřního řádu. Duchovní službu má na starost 1. zástupce ředitele VaÚVZD plk. Mgr. Olga Navrátilová.

Zpravidla je odsouzeným poskytována tato péče v podobě pravidelného skupinového sezení, Individuální rozhovory s odsouzenými, promítání filmů s duchovní tematikou, hudební vystoupení proložené slovem a v neposlední řadě jsou to mše svaté, o které je největší zájem především v období vánoc. Dále má podíl na vytváření podmínek pro začlenění odsouzených do občanského života s možností kontaktu s rodinami odsouzených nebo spolupracují s nevládními charitativními a církevními organizacemi. Pastorační činnost probíhá buďto v kulturních místnostech nebo ve vězeňské kapli, která je v objektu na Olomoucké ulici.

Několik let zde působil vězeňský kaplan, představitel pravoslavné církve, který však v březnu 2011 ukončil své působení. Od té doby zde působí pouze dobrovolní duchovní z různých církví, např.:

  • Římskokatolická církev
  • Církev Nová naděje
  • Českobratrská církev evangelická
  • Církev Adventistů sedmého dne
  • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.

Všichni duchovní docházejí do věznice na základě „Pověření“ vedením svých oprávněných, registrovaných církví nebo náboženské společnosti a jsou vedení v seznamu „Povolení vstupu zástupců církví“, které schvaluje ředitel věznice a ÚVZD. Již dlouhodobě a pravidelně dochází převážně na specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení patologického hráčství, sestra Filoména z Kongregace Dcer Božské lásky, která se těší veliké oblibě.

Novinky z duchovenské péče