Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovenská péče

Poskytování duchovní služby ve VaÚVZD Opava

Tak jako lidé na svobodě, mají i vězněné osoby právo na poskytování duchovních služeb. Tento institut upravuje § 20 zákona č. 169/1999Sb. výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a § 11 zákona č. 129/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn. Duchovní službu má na starost 1. zástupce ředitele VaÚVZD plk. Mgr. Olga Navrátilová.

Duchovní služba pomáhá vězněným osobám mimo jiné vydržet pobyt za mřížemi a vhodnými formami přispívá k dosažení účelu výkonu trestu. Má podíl na vytváření podmínek pro začlenění vězněných osob do občanského života s možností kontaktu s rodinami vězněných osob. Dále spolupracuje s nevládními charitativními a církevními organizacemi. Duchovní služba je zpravidla vězněným osobám poskytována v podobě pravidelného skupinového sezení, individuálních rozhovorů, hudebních vystoupení proložené slovem, besed, nechybí zde ani mše svaté a pobožnosti božího slova, o které je největší zájem především v období Vánoc, Velikonoc a Svátku zemřelých. Pastorační činnost probíhá buďto v kulturních místnostech nebo ve vězeňské kapli, která je v objektu na Olomoucké ulici.

K výkonu duchovní služby v místech, kde se vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, jsou oprávněny pouze ty registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto práva. Ve VaÚVZD Opava poskytují duchovní službu zástupci níže uvedených církví/náboženských společností:

  • Římskokatolická církev
  • Českobratrská církev evangelická
  • Církev československá husitská
  • Církev Nová naděje
  • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
  • Kongregace Dcer Božské lásky

V rámci zkráceného úvazku v pracovním poměru k VS ČR aktuálně poskytují duchovní služby dva kaplani. Dále do VaÚVZD Opava docházejí v pravidelných intervalech za účelem poskytování duchovní služby ještě dobrovolní duchovní, a to v rámci Vězeňské duchovenské péče i mimo její rámec.

Novinky z duchovenské péče