Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

O nás

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se nachází v Moravskoslezském kraji. Je umístěn do dvou nezávislých objektů se samostatnou historií. První, na Olomoucké ulici, vznikl jako součást justičního paláce a byl uveden do provozu v roce 1888, druhý objekt, na Krnovské ulici, rovněž z předminulého století patřil původně armádě. V opavské věznici vykonávají trest odnětí svobody odsouzené ženy zařazené k výkonu trestu do věznice s ostrahou v odděleních s vysokým, středním s nízkým stupněm zabezpečení a dále v oddělení se zvýšenou ostrahou. Muži jsou zde odsouzeni do věznice s ostrahou v oddělení se středním stupněm zabezpečení. Do roku 2009 zde vykonávali trest odnětí svobody také mladiství odsouzení, kteří byli toho roku z Opavy vymístěni z důvodu záměru zřídit zde ústav pro zabezpečovací detenci. Po jejich vymístění zde začala rozsáhlá rekonstrukce ubytoven, tak aby splňovala všechny podmínky pro výkon zabezpečovací detence.

Celková kapacita věznice je stanovena na 372 míst (4m2 na osobu), 322 pro výkon trestu odsouzených mužů a žen, 50 pro výkon zabezpečovací detence mužů. Po dokončení rekonstrukce v prosinci 2009 sloužily prostory i nadále odsouzeným pro standardní výkon trestu mužů, kategorie dozor až do doby, kdy zde byli přemístěni první chovanci. To nastalo v únoru roku 2013. V současné době je kapacita zabezpečovací detence naplněna na 100 %.

Fotografie z věznice