Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
26.4.2010

Spolupráce mezi věznicemi pokračuje

Návštěva byla zaměřena na oblast logistiky a zaměstnávání odsouzených.

V polovině dubna jsme navštívili v rámci výměnné stáže na základě Dohody o vzájemné spolupráci partnerskou věznici v polské Ratiboři. Skladba vězňů je pestrá, zahrnuje například doživotně odsouzené, odsouzené s dlouhými tresty odnětí svobody, specializované oddělení pro nebezpečné vězně a je tady také oddělení výkonu vazby. Celkový počet vězňů se pohybuje okolo 800.

Zajímavá je architektura – celý areál byl vybudován pro účely věznění v polovině 19. století, budovy včetně ohradních zdí jsou z pálených cihel. Samostatnými, později postavenými objekty jsou objekt kuchyně s prádelnou, kotelna, psinec a ubytovny pro zaměstnance.

Tématicky byla stáž zaměřena na oblast logistiky a zaměstnávání odsouzených, proto jsme měli možnost nahlédnout do celého logistického zázemí věznice a také na pracoviště odsouzených. Vězni pracují v šicích dílnách, které jsou tři a nacházejí se přímo v areálu věznice. Firma, která zde odsouzené muže zaměstnává, se zabývá šitím pracovních oděvů nejen pro vězně, ale i pro civilní sektor. Celkem je v tomto provozu zaměstnáno cca 150 odsouzených, kteří pracují na ranní směny. Pracovně zařazení odsouzení nedostávají přídavek ke stravě, jak jsme tomu zvyklí v naší republice. Další pracovní možnosti dostávají u firem mimo objekt věznice a ve vnitřním provozu při zajišťování vlastního chodu věznice a prádelně, kde se perou pouze pracovní oděvy, ručníky a část ložního prádla v celkovém množství cca 7 tun měsíčně. Ostatní prádlo je práno u externího dodavatele.

Stravovací provoz zajišťují kuchaři z řad odsouzených a čtyři zaměstnanci proviantního referátu. Strava je vězňům rozvážena a vydávána na celách. Překvapilo nás, že zaměstnanci nemají možnost se ve věznici stravovat.

Zajímavá byla návštěva centrální koupelny, ve které se vězni sprchují jednou za týden. Systém automatizovaného sprchování spočívající v načasování průtoku namixované vody na 6 minut přináší určitě značné úspory ve spotřebě vody.

Všichni odsouzení jsou celodenně uzamčeni na celách. Celu opouští pouze na hodinu denně, když jdou na vycházku. Jedinou výjimkou jsou odsouzení pracovně zařazení. Omezený pohyb vězňů má určitě vliv na celkové náklady na provoz – minimální škody na majetku, šetření vodou a teplem…

Přijetí v Ratiboři bylo srdečné a polští kolegové se nám věnovali s velkou péčí. „Sousedské“ vztahy, které byly rozvinuty už v minulých letech a postupně zasahují do dalších oddělení a referátů je dobré stále udržovat a prohlubovat. Určitě je zajímavá možnost poznat jiný vězeňský systém, případně jiný styl práce a také si porovnat některé rozdíly mezi oběma věznicemi.

Dagmar Kubánková
vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
Opava 23.4.2010