Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
16.5.2019

Výročí specializovaného oddílu aneb změny za mřížemi

OPAVA 16. května (VS ČR) – V letošním roce slaví specializovaný oddíl pro výkon ochranných léčení odsouzených žen 20 let svého vzniku. Jeho činnost začala přesně 1. července 1999. Vedení věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence se rozhodlo, že oslaví činnost tohoto oddílu a přiblíží jak odborné, tak laické veřejnosti, co pomáhá ke změnám postojů, smýšlení a růstu osobnosti lidí ve vězení. Kdo všechno se podílí na léčbě, terapii a celkovém zázemí pro závislé ženy a muže.

Pro  veřejnost byla v OC Breda & Weinstein instalována výstava, kde se mohli občané seznámit částečně s historií opavské věznice a převážně s činností specializovaného oddílu. Návštěvníci mohli shlédnou na fotografiích jak prostory věznice, tak ukázku činností, které odsouzení k trestu odnětí svobody dělají. Výrobky, které často putují do rukou dětí v mateřských školách, v azylovém domě a v neposlední řadě v nemocnicích.

Další akcí, která byla spojena s výročím, byla beseda v Obecním domě dne 7. května 2019, která proběhla za účasti psychologa věznice Mgr. Jana Bernarda spolu s odsouzenou, která si specializovaným oddílem již prošla a nyní otevřeně hovoří o tom, co jí závislost vzala a pobyt ve věznici, konkrétně v oddíle pro léčbu závislostí, dal a odsouzenými, které si zatím léčbou procházejí. Tyto besedy probíhají během roku v základních školách a poprvé byla určena veřejnosti. Účast na besedě byla s otazníkem, o to více byli organizátoři rádi, když byl sál Obecního domu téměř zaplněn a všichni se zaujetím poslouchali velmi vážné zpovědi odsouzených žen. Mezi posluchači byli jak studenti Slezské univerzity, tak např. bývalá zdravotní sestřička psychiatrické nemocnice (nyní v důchodu), která se o besedě dozvěděla z tisku.

Jakýmsi vyvrcholením oslavy byla konference uspořádána na půdě Slezské univerzity v Opavě, Fakultě veřejných politik, dne 14. května 2019, která byla určena právě odborné veřejnosti, jako jsou např. pracovníci doléčovacích center, azylových domů, probační a mediační služby, kolegům z věznic, kde mají taktéž specializované oddíly pro výkon ochranných léčení, kolegům z Polska a mnoho dalších. Odpolední blok si přišli poslechnou také studenti Slezské univerzity. Přednášelo a diskutovalo se na témata, historie oddílu, jak probíhá léčba z pohledu psychiatra, jaký je terapeutický program v naší věznici, jak probíhá cesta ke změnám. Dalším zajímavým tématem byly specifika odsouzených mužů v terapeutickém programu, svědectví odsouzené v léčbě a svědectví bývalých klientek. Účastnici byli také seznámeni s činností „Klubu abstinujících klientek“ a v závěru se hovořilo o zkušenostech z následné péče, kdy dostali slovo Mgr. Petr Tesař z probační a mediační služby, Bc. Ladislav Fabián a Bc. Jan Horák z Renarkonu. Jednotlivá témata měli na starost pracovníci specializovaného oddílu a celým programem provázel náměstek primátora PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., který v opavské věznici pracoval.

Velké poděkování a chvála patří celému týmu specializovaného oddílu, který je složen z psychologů, vychovatelů – terapeutů, speciálního pedagoga, vychovatelů, lékařů – psychiatři, psychiatrické sestry, sociálního pracovníka, adiktologa, kaplana a řádové sestry. Tímto složením dochází k vyrovnanému působení na osobnost odsouzených a naplňování cílů léčby a díky tomu lze konstatovat, že léčba je na opravdu vysoké úrovni. V roce 2015 dostal specializovaný oddíl Cenu ministra spravedlnosti za nejlepší tým v rámci Vězeňské služby ČR. Od 1. 7. 1999 ke dni 31. 12. 2018 bylo zařazeno do terapeutického programu specializovaných oddílů 543 odsouzených žen a od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2018 celkem 366 odsouzených mužů.

Základní informace o činnosti oddílu a také Klubu abstinujících klientek se můžete dočíst zde.