Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
15.11.2019

Odborné setkání pracovníků Specializovaných oddílů

Ve dnech 13. a 14. 11. 2019 se v naší věznici uskutečnilo odborné setkání pracovníků specializovaných oddílů ochranného léčení.

Záměrem tohoto setkání bylo prohloubení  dlouhodobě dobré spolupráce mezi odbornými zaměstnanci, sdílení doporučených postupů v ochranném léčení závislostí a upevnění efektivně nastaveného pracovního prostředí.

Setkání se kromě našich zaměstnanců zúčastnili kolegové z Generálního ředitelství, věznice Rýnovice a věznice Znojmo.

bas