Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.12.2018

Den českého vězeňství

Opava 7. prosince (VS ČR)  Ředitel Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě plk. Mgr. Ivo Turok předal ocenění 7 civilním  zaměstnancům, 11 příslušníkům a 2 externím pracovníkům, které uděluje na návrh ředitele věznice generální ředitel Vězeňské služby ČR. Tento slavnostní akt je každý rok součástí oslav Dne českého vězeňství, který připadá na 14. prosince. Oceňováni jsou zaměstnanci za dlouholetou přínosnou práci a vzorný výkon služby.

Den českého vězeňství je vyvrcholení celoroční práce všech zaměstnanců a příslušníků. Den 14. prosinec byl vybrán, protože v roce 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu. Dne českého vězeňství se v českých věznicích a vazebních věznících konají služební shromáždění k připomenutí historických tradic, reformních úspěchů a dosažených výsledků v českém vězeňství.