Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
29.6.2017

Ocenění Ministra spravedlnosti

Již potřetí předal Ministr spravedlnosti Robert Pelikán ocenění pracovníkům z řad Vězeňské služby České republiky a Probační a mediační služby. V letošním roce byla mezi oceněnými také Mgr. Mária Killnarová.

Paní Killnarová pracuje ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě již od roku 1999 jako vychovatel – terapeut na specializovaném oddělení pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení pro patologické hráčství, jehož je nedílnou a dlouholetou součástí (toto oddělení získalo ocenění jako „Tým roku VS“ v prvním ročníku oceňování). Je vysoce odborně erudovanou pracovnicí, která rovněž pracuje v poradně drogové prevence a je interním supervizorem vězeňské služby. Velkou mírou se podílí na organizaci nestandardní a jedinečné aktivity specializovaného oddělení, kterou je „Klub abstinujících bývalých odsouzených“. Zde se setkávají bývalé odsouzené klientky se stávajícími závislými odsouzenými. Cílem této významné terapeutické aktivity je posílení motivace k abstinenci. Střetává se zde skupinka těch, které již mají cestu k abstinenci za sebou a dokazují, že to lze zvládnout a těch, které to teprve čeká.

Svou práci od počátku vnímá jako poslání. Při práci s odsouzenými je velmi trpělivá, empatická, laskavá, odsouzené motivuje a provází terapeutickým procesem a je jim sociální, lidskou i duchovní oporou.

Slavnostní akt proběhl v prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice v Praze a kromě kategorie vychovatel byli ocenění také v kategoriích např. příslušník roku VS, Odborný pracovník PMS, Čin roku, Tým roku, Manažer PMS roku a jiné.

kag