Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Týdenní statistické hlášení

Stav k 9. 9. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19333 1721 75 1793 21315
Počet obviněných 1694 131 17 525 1825
Počet chovanců 84 9 N/A 3 93
počet odsouzených 17555 1581 58 1248 19136
S ostrahou nízký 768 231 N/A 62 999
S ostrahou střední 4951 627 N/A 271 5578
S ostrahou vysoký 10714 691 N/A 776 11405
Se zvýšenou ostrahou 1069 27 N/A 137 1096
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46