Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu

Vazební věznice Teplice má přibližně 38 míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazováni na pracoviště, která zajišťují běžný provoz vazební věznice a několik odsouzených je pracovně zařazeno mimo objekt vazební věznice na základě dohody vazební věznice se státními nebo soukromými subjekty. Pracovně nezařazení odsouzení jsou umístěni ve vazební věznici pouze průběžně.

Do Vazební věznice Teplice jsou vybíráni odsouzení, kteří jsou pro VTOS zařazeni do věznice s dozorem, mají určitou kvalifikaci a požadovanou úroveň chování a vystupování, včetně pracovních dovedností a návyků. Hlavní důraz v průběhu pracovní činnosti je kladen na řádně odvedenou práci, slušné vystupování a dodržování stanovených pravidel.

Vzdělávací aktivity

S ohledem na plné pracovní vytížení odsouzených zařazených ve VTOS ve vazební věznici Teplice vychází účast na vzdělávacích aktivitách z principu dobrovolnosti a skutečného zájmu. V současné době využíváme vlastní možnosti. Jedna část odsouzených se učí základům cizího jazyka, trvalý je i zájem o kurz psaní na stroji spojený se získáváním vědomostí o správném vedení a psaní korespondence a právních podání.

Speciálně výchovné aktivity

Speciálně výchovné aktivity jsou realizovány výhradně pod vedením specialistů oddělení výkonu vazby a trestu. Zahrnují individuální nebo skupinová pedagogická a psychologická poradenství, sociálně právní výcvik. Cíle jsou stanovovány na základě zájmu a osobnostních aspektů účastníků.

Zájmové aktivity

Sportovní činnost je s ohledem na technické a prostorové možnosti velmi omezená, tuto skutečnost se snaží pracovníci věznice kompenzovat náhradními programy. Jako příklad lze uvést volnou vycházku mimo objekt vazební věznice (s účastní zaměstnance VS ČR) nebo pracovně-sportovní činnost v objektu základní školy poblíž vazební věznice (s účastí zaměstnance VS ČR). Mezi nejčastější aktivity patří společenské hry, sledování vybraných pořadů a filmů, kdy u výběru a doporučení preferujeme vzdělávací a duchovní aspekty.

Uspokojování kulturních a duchovních potřeb

Uspokojování kulturních potřeb je zajišťováno možností každodenního nepřetržitého sledování televizních pořadů, možností odběru denního tisku i jiných periodik. Další možností je půjčování knih z vězeňské knihovny, která má ve Vazební věznici Teplice dobrou úroveň. K dispozici je běžná beletrie, řada náboženské a odborné literatury. Do věznice pravidelně dochází zástupci z řad církví a dalších nevládních organizací, možnost účastnit se na těchto setkáních je neomezená.