Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Další příklad aktivit obviněných žen

Svetříky pro kojenecký ústav.

Obviněné ženy, které jsou umístěny ve Vazební věznici Teplice a v rámci nabídky aktivit obviněných projevily zájem o různé manuálně-praktické činnosti (vyšívání, šití, háčkování, pletení, modelování apod.), je poskytována možnost takového uplatnění nejen v době provádění těchto aktivit pracovníky oddělení výkonu vazby a trestu v určených místnostech, ale vybraným obviněným rovněž na celách.

V roce 2005 je ve Vazební věznici Teplice doposud umístěno průměrně 10 obviněných žen. Do uvedených aktivit se střídavě zapojují všechny obviněné, převážně v závislosti na jejich aktivitě, zručnosti a vytrvalosti.

Materiál pro tyto činnosti (vlny, knoflíky, stuhy, plátna apod.) je pořízen nejen z přidělených finančních prostředků vazební věznice, ale rovněž v rámci spolupráce s různými soukromými subjekty formou darů.

Výsledky činností obviněných žen jsou více než dobré. Jejich usilovná práce je uspokojuje především proto, že si krátí čas strávený ve vazbě účelnou a smysluplnou činností. Odměnou je jim rovněž dobrý pocit z toho, že výsledek jejich zručné práce je dále zhodnocen, a to konkrétně u pletených svetříků, které byly po jejich zhotovení předány k užívání dětem do Kojeneckého ústavu Teplice.

Účelem tohoto programu není, aby všichni jeho účastníci plnili všechno na sto procent. Účelem je zapojit se a umožnit obviněným smysluplné činnosti a vést je k odpovědnosti za své současné a budoucí jednání a chování.