Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Výkon vazby

Do výkonu vazby jsou umísťováni obvinění muži i ženy, kteří byli přijati do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu. Ihned po přijetí se obvinění seznamují se všemi právními normami upravujícími výkon vazby a s prostředím v němž budou vazbu vykonávat.

Výkon trestu

Vazební věznice Teplice má přibližně 38 míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazováni na pracoviště, která zajišťují běžný provoz vazební věznice a několik odsouzených je pracovně zařazeno mimo objekt vazební věznice na základě dohody vazební věznice se státními nebo soukromými subjekty.

Kontroly osob

Objekty Vězeňské služby ČR jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet. Každá vstupující osoba je povinna se podrobit vstupní prohlídce příslušníkem VS ČR.

Regulační poplatky

V souvislosti se zavedením regulačních poplatků za zdravotní péči vydal generální ředitel vězeňské služby nařízení, které upravuje způsob úhrady ve věznicích.

Činnost obviněných žen v rámci aktivit

Projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě.

Další příklad aktivit obiněných žen

Svetříky pro kojenecký ústav.