Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Telefonování vězněných osob

Vězněné osoby mohou využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o..

K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám musí sdělit vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby.

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby

1. Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon
•Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
•Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost->banka).
•Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
•Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
•Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní.
•Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon
•Číslo bankovního účtu: 494 857 1359 / 0800 (Česká spořitelna)
•Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně
(tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)
•Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
•Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)
•Údaje pro zasílání ze zahraničí: IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359, BIC (SWIFT): GIBACZPX

2. Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio
•Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mojetelio.cz
•Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).
•Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
•Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě.
•Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.

Výkon vazby

Do výkonu vazby jsou umísťováni obvinění muži i ženy, kteří byli přijati do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu. Ihned po přijetí se obvinění seznamují se všemi právními normami upravujícími výkon vazby a s prostředím v němž budou vazbu vykonávat.

Výkon trestu

Vazební věznice Teplice má přibližně 38 míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazováni na pracoviště, která zajišťují běžný provoz vazební věznice a několik odsouzených je pracovně zařazeno mimo objekt vazební věznice na základě dohody vazební věznice se státními nebo soukromými subjekty.

Kontroly osob

Objekty Vězeňské služby ČR jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet. Každá vstupující osoba je povinna se podrobit vstupní prohlídce příslušníkem VS ČR.

Regulační poplatky

V souvislosti se zavedením regulačních poplatků za zdravotní péči vydal generální ředitel vězeňské služby nařízení, které upravuje způsob úhrady ve věznicích.

Činnost obviněných žen v rámci aktivit

Projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě.

Další příklad aktivit obiněných žen

Svetříky pro kojenecký ústav.