Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vazební věznice Teplice (zkratka VV Teplice)

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Vazební věznice Teplice naleznete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

78543881/0710

6015-78543881/0710 – Číslo účtu pro zasílání peněz vězněným osobám (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo)

6. IČ

00212423

7. DIČ

Vězeňská služba České republiky – CZ00212423

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

  1. osobně na podatelně Vazební věznice Teplice
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace

Konkrétní postup naleznete v rubrice Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

  1. osobně na podatelně Vazební věznice Teplice
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace

Konkrétní postup naleznete v rubrice Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

Naleznete vyhledáním na stránkách PostSignum.

12. Opravné prostředky

Rubrika Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete v článku Nejčastější dotazy nebo v článku Výkon vězeňství.

15. Předpisy

Přehled aplikovaných právních předpisů.