Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
27.2.2020

Floristika ve Velkých Přílepech

Dne 20.02.2020 byl ve Vazební věznici Praha – Ruzyně, v objektu Velké Přílepy, na základě memoranda s Úřadem práce ČR, ukončen akreditovaný rekvalifikační kurz „Florista“, zajišťovaný vzdělávací agenturou IVEX, s.r.o.. Kurz, jehož 15 výukových lekcí absolvovalo 8 odsouzených žen, byl zakončen dvoudenní praktickou a teoretickou zkouškou, při které odsouzené prokázaly, že i v podmínkách výkonu trestu se dokáží svědomitě připravit na zkoušku. Všechny odsouzené tak nakonec obdržely Osvědčení o získání profesní kvalifikace Florista. Je teď jen na odsouzených, jakým způsobem s nově získanými znalostmi a dovednostmi naloží a jak je využijí po svém propuštění na svobodu.

Nicméně již dnes je na letošní rok pro zdejší odsouzené připravován další rekvalifikační kurz, „Údržba veřejné zeleně“.