Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Služební poměr

Do služebního poměru může být přijímán dle zákona č. 361/2003 Sb. občan České republiky, který splňuje stanovené podmínky.

 1. o přijetí písemně požádá,
 2. je starší 18 let,
 3. je bezúhonný,
 4. splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimum střední vzdělání s maturitní zkouškou),
 5. je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
 6. je plně způsobilý k právním úkonům,
 7. není členem politické strany nebo politického hnutí,
 8. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru musí předložit na oddělení personální vazební věznice žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž nedílnou součástí je:

 1. profesní životopis,
 2. souhlas se soustřeďováním osobních údajů (dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
 3. čestné prohlášení, že „nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob“.

Přijímací řízení, na které je občan pozván, je zahájeno informativním pohovorem.

Občan je o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody o nepřijetí se nesdělují.

Kontakt

Vazební věznice Praha-Ruzyně
Staré nám. 3/12,
161 02 Praha 6

Oddělení personální
tel.: 220 184 135, 220 184 112
email: jskalnik@vez.ruz.justice.cz; rzeislova@vez.ruz.justice.cz