Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Pracovní poměr

Výkon pracovního poměru se řídí Zákoníkem práce. Uchazeč o přijetí do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR musí splňovat tyto požadavky:

  1. vzdělání – střední odborné nebo úplné odborné s maturitou; vysokoškolské – dle zastávané funkce,
  2. dobrý zdravotní stav,
  3. morální a trestní bezúhonnost,
  4. psychickou způsobilost,
  5. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí předložit na samostatný referát personální věznice Žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž nedílnou součástí je:

  1. profesní životopis,
  2. souhlas se soustřeďováním osobních údajů (dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů).
  3. čestné prohlášení, že „nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob“.

Přijímací řízení je zahájeno seznámením s průběhem přijímacího řízení, dále následuje informativní pohovor, při kterém je uchazeč seznámen např. s pracovním místem, na které je přijímán, včetně popisu funkce, zkušební dobou, zda je přijat na dobu určitou či neurčitou, platovými podmínkami, povinností absolvovat nástupní školení VS ČR. O výsledku přijímacího řízení je uchazeč písemně vyrozuměn. Důvody pro nepřijetí se nesdělují.