Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.8.2019

Zvýšení možnosti uplatnění odsouzených na trhu práce

Pro současný trh práce platí, že odborné vzdělání nekončí s ukončením školní docházky, ale získávání a prohlubování odborné kvalifikace je celoživotním úkolem. Každá výhoda, kterou uchazeč o práci nabízí, může být rozhodující. Tato skutečnost platí dnes obecně, avšak u osob propuštěných z výkonu trestu může být další kvalifikace tou podmínkou, která rozhodne
o úspěšném začlenění do života ve společnosti.

Zejména tato myšlenka spojila úsilí zaměstnanců Vazební věznice Praha – Ruzyně a Úřadu práce- kontaktní pracoviště Praha – Západ a přivedla skupinu odsouzených do akreditovaného kurzu Příprava pokrmů studené kuchyně, který realizovala společnost IVEX s.r.o.  Pětice odsouzených žen úspěšně absolvovala teoretickou i praktickou přípravu a v posledním červnovém týdnu završila nemalou snahu všech zúčastněných, úspěšným složením závěrečných zkoušek.

Děkujeme všem zainteresovaným zaměstnancům za osobní iniciativu, odsouzeným blahopřejeme k získání diplomů a přejeme efektivní využití získaných dovedností

.