Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.10.2012

Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Zaměstnávání vězněných osob je realizováno ve vnitřní režii VV Praha – Ruzyně a v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů. Ve vnitřní režii věznice byla snaha o šetření finančních prostředků na mzdy vězňů, v rámci střediska hospodářské činnosti věznice pak docílení co nejvyšší možné režijní přirážky a tím získání finančních prostředků pro věznici. Nejméně jednou za čtrnáct dnů je z důvodu zhodnocení aktuální situace a dalšího plánování celkového zaměstnávání vězněných osob realizováno i jednání komise zaměstnávání.

Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob v první polovině r. 2012 spočívalo zejména v zajištění pracovních příležitostí pro maximální počet odsouzených a to i s přihlédnutím k účelnosti, bezpečnosti a ekonomické výhodnosti jejich pracovního zařazení. Z těchto důvodů samostatný referát zaměstnávání vězněných osob (dále jen referát zaměstnávání) zvažoval a realizoval zřízení nových pracovních možností a následně pak ve spolupráci se specialisty oddělení výkonu trestu výběr vhodných odsouzených k zařazení na stávající i nově zřízená pracoviště. Po jednání odborné komise a rozhodnutí ředitele vazební věznice byly referátem zaměstnávání zpracovány administrativní náležitosti souvisejících se zaměstnáním jednotlivých vězňů, kteří jsou umístěni ve třech objektech (Ruzyně, Řepy a Velké Přílepy). Vzhledem k výše uvedenému a faktu, že pro pracovní zařazení odsouzených jsou obdobné požadavky jako pro přijetí civilního zaměstnance /pohovory, zdravotní způsobilost, popis pracovní činnosti a stanovení výše odměny (platu)/, je administrativní zátěž s tím související poměrně vysoká. V průběhu minulého roku bylo realizováno pracovních zařazení odsouzených mužů a žen celkem 342, tedy stávající počet je obdobný.

Další údaje k celkovému zaměstnávání vězněných osob

V hodnoceném období bylo ve věznici průměrně umístěno 723 vězněných osob z toho 331 obviněných a 392 odsouzených. Oproti loňskému roku se navýšil počet odsouzených a poklesl stav obviněných o cca 30 vězňů. Pracovně zařazeno ve vnitřní režii věznice bylo průměrně 131 odsouzených a v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti na pracovištích mimo věznici u cizích subjektů 58 odsouzených. Na základě statistik z GŘ VS ČR, ve kterých jsou do zaměstnávání odsouzených zahrnuty i práce pro věznici dle §32/2 ZVTOS, bylo průměrně zaměstnáno 216 odsouzených mužů a žen. Celkově lze konstatovat, že se v průměru navýšil počet evidovaných pracujících odsouzených o 20 osob. Z důvodu navýšení počtu kmenově zařazených odsouzených byla v hodnoceném období v naší věznici dosahována průměrná zaměstnanost 85,8%, tedy o cca 5% nižší než v r. 2011.

Odsouzení zařazení do věznice s ostrahou byli zaměstnáváni pouze bez udělení volného pohybu na pracovišti vězeňské kuchyně a jako chodbaři na patrech OVV a OVT. Vězněné osoby umístěné ve výkonu vazby pracovně zařazovány nejsou z důvodu vyšších finančních nákladů