Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
18.2.2011

Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Plnění úkolů na úseku samostatného referátu zaměstnávání vězněných osob a provozovny střediska hospodářské činnosti za rok 2010.

Zaměstnávání odsouzených je jeden z hlavních úkolů Vězeňské služby České republiky. Ve Vazební věznici Praha – Ruzyně. je realizováno ve vnitřní režii věznice, kdy odsouzení provádějí na pracovištích věznice práce nutné k zajištění provozu věznice (kuchyně, sklady, prádelna, údržba apod.), a v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti, kdy je uskutečňováno formou poskytnutí pracovních sil k výkonu převážně pomocných prací a úklidu na pracovištích u cizích subjektů. V roce 2009 bylo průměrně zaměstnáváno 163 vězněných osob a průměrná zaměstnanost odsouzených činila cca 92%, v roce 2010 bylo pak v průměru zaměstnáno 174 odsouzených a zaměstnanost činila 88,26%, tedy lze konstatovat, že přes větší počet pracovně zařazených byla zaměstnanost nižší, což vyplývá z navýšeného počtu umístěných odsouzených. V roce 2009 bylo ve věznici průměrně 276 obviněných a 335 odsouzených, v roce 2010 pak 299 obviněných a 365 odsouzených.

Celkově lze konstatovat, že míra zaměstnanosti odsouzených je podmíněna úspěšným hledáním možností jejich zaměstnávání, které spočívá hlavně ve vyhledávání vhodných pracovních příležitostí vyplývajících z typu požadovaných prací a aktuálních možností věznice (počet odsouzených, jejich osobnost a zdravotní stav apod.). Pro zajištění provozu jednotlivých pracovišť pak referát zaměstnávání zhodnocuje zejména v součinnosti s oddělením výkonu trestu a vrchní lékařkou zdravotnického střediska upřesnění možností zaměstnávání jednotlivých odsouzených. Do statistiky zaměstnávání je zahrnuta i realizace činností potřebných k zajištění denního provozu věznice bez nároku na finanční odměnu dle § 32/2 ZVTOS (úklid sněhu apod.).

Ke stažení