Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
17.1.2018

Volby prezidenta ve vazební věznici

Vazební Věznice Praha – Ruzyně – 681 vězněných osob z celkového počtu, tedy cca 65 %, se zapsalo na zvláštní seznam voličů a projevilo tak zájem účastnit se 1. kola volby prezidenta ČR, které se v objektu vazební věznice uskutečnilo v pátek 12. ledna 2018. Právo volit není v případě vězněných osob omezeno. Hlasovat mohou vězněné osoby, jež mají statní občanství České republiky s trvalým pobytem v České republice a v druhý den voleb dosáhnou 18 let věku, mají platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti a souhlasí se zapsáním do „Zvláštního seznamu voličů“.

Vězněné osoby vykonaly své volební právo v tělocvičně vazební věznice za účasti volební komise příslušné Úřadu městské části Praha 6. Svůj hlas vkládaly do přenosné volební urny. Z počtu 681 oprávněných voličů se k volbě prezidenta ve vazební věznici dostavilo nakonec 443 vězněných osob (385 odsouzených a 58 obviněných osob).

V sobotu, 13. ledna 2018 v 9:00 hodin, proběhlo 1. kolo prezidentských voleb také v objektu Velké Přílepy, kde jsou umístěny odsouzené ženy. I ty se svým hlasem podílely na rozhodnutí, kdo bude na dalších pět let hlavou našeho státu. Ze 152 odsouzených, toho času umístěných v objektu Velké Přílepy, se k volebním urnám dostavilo a řádně odvolilo 125 žen. Díky kvalitní přípravě a příkladné kooperaci oddělení výkonu trestu, správního oddělení a volební komise obce Velké Přílepy bylo volební právo ve zdejším objektu ukončeno za méně než 20 minut. Jediným tajemstvím zůstává, komu naše odsouzené daly svůj hlas.

Odsouzené ženy umístěné v objektu Řepy se pak do volební místnosti příslušného Úřadu městské části Praha 17 dostavily za doprovodu vychovatele. Účastnit se 1. kola prezidentské volby měly možnost v obou volebních dnech, tj. 12. i 13. ledna 2018.