Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.10.2018

Vazební věznice Praha – Ruzyně má dalšího bakaláře teologa

PRAHA 03.10.2018 (VS ČR) Po více než pěti letech završil odsouzený R. N. studium teologie na Katolické teologické fakultě obhajobou své bakalářské práce o vině. Je třeba zmínit také skutečnost, že R. N. je odsouzený za velmi závažný trestný čin. Přes to, že je ve výkonu trestu již dosti dlouhou dobu, nevyužil možnosti podat žádost o případné dřívější propuštění. Dobrovolně nevyužil možnosti jít případně o pár let dříve na svobodu. Jsem ovšem přesvědčen a lze to ve zmíněné práci nalézt, že v upřímném zápase o přijetí viny prožívá určité vnitřní osvobození k tomu, aby další část svého života zasvětil službě druhým lidem. Když byl po úspěšné obhajobě komisí osloven, že má nyní možnost pokračovat ve studiu teologie formou studia magisterského, řekl, že se chce nadále především věnovat službě. Kdo z nás zaměstnanců vazební věznice s tímto odsouzeným přišel více do styku, případně nahlédl do stránek připravované bakalářské práce, mohl tam vidět, s čím se člověk ve vězení (tak) často nesetká, totiž že někdo hloubku svého provinění nijak nesnižuje. Skutečnost, že si za téma své práce zvolil vinu, práci nazval „Anatomie viny a Boží amnestie“, nebylo něco, čeho by si měl někdo všimnout a pokývat hlavou, nýbrž právě vnější projev úsilí alespoň z části, jak je to jen v takovémto vážném případě možné, začít svůj život napravovat a výraz odhodlání svou vinu přiznat a snažit se ji odčinit. Je-li to možné, už nepřísluší posoudit nám lidem, nýbrž tomu, kdo nám život dal. Odsouzený R. N. je člověkem, který život vzal. To samozřejmě nemůže žádná práce ani prohlášení ba ani vzorné chování nijak změnit. Je však možné k této hrozné skutečnosti zaujmout postoj. Špatný, žádný, odmítavý, vyhýbavý, jak to mezi vězni lze často vidět,- nebo vážný, zásadní a zodpovědný, jak to udělal R. N. Jsem přesvědčen, že tato bakalářská práce, která je jedním z výsledků projektu studia katolické teologie odsouzeným osobám ve Vazební věznici Praha – Ruzyně ukazuje, že je možné se o to pokusit.

Chtěl bych zde vyjádřit poděkování Katolické teologické fakultě University Karlovy a vedení vazební věznice i příslušným zaměstnancům, že studium teologie v rámci výkonu trestu odnětí svobody umožňují.

Daniel Pfann

kaplan Vazební věznice Praha – Ruzyně