Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.10.2018

Stěhování na Probační a mediační službě České republiky za pomoci odsouzených z Vazební věznice Praha – Ruzyně

PRAHA 27.09.2018 (VS ČR) Vztahy mezi Vězeňskou službou České republiky a Probační a mediační službou České republiky jsou dlouhodobě, nebojím se nazvat, velmi vřelé, samozřejmě v positivním slova smyslu. Vzájemná spolupráce byla podtržena stěhovací akcí Probační a mediační služby, která proběhla v měsíci červenci, kdy odsouzení z Vazební věznice Praha – Ruzyně dopomohli k přesunutí veškerého interiérového nábytku ze starého sídla Probačního a mediačního úřadu do nového sídla s aktuální adresou Senovážné náměstí 995/1, Praha 1. Zpočátku se mohlo zdát, že bude zapotřebí pouze pár odsouzených na pár dnů, nakonec se však ukázalo, kolik množství práce v sobě skýtá takové obyčejné stěhování, tudíž bylo zapotřebí mnohadenního docházení minimálně dvou odsouzených, kteří postupně a samozřejmě se vší opatrností interiérový nábytek demontovali a přestěhovali na příslušné cílové místo. Ze zúčastněných řad, tj. ze strany zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, zaměstnanců Probační a mediační služby České republiky a odsouzených, se ozývaly pouze kladné ohlasy.

Je tedy záhodno na této positivní zkušenosti dále stavět a rozvíjet potenciální eventuality spolupráce těchto institucí i mimo determinující smysl vzniku obou institucí, jež spojuje cílová skupina pracovního zaměření.

Mgr. Tomáš Měrka

speciální pedagog