Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.12.2005

Spolupráce se Sananimem

Vazební věznice Praha Ruzyně úzce spolupracuje s občanským sdružením SANANIM, které poskytuje služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách.

Je největší nestátní organizací v ČR. Provozuje několik hlavních programů, jako jsou terénní programy, Kontaktní centrum apod., tak vedlejší programy, z nichž nejvýznamnější je práce s vězněnými osobami. Cílem je realizace programu prevence a léčby problémových uživatelů drog, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Dílčími cíli jsou vytvoření a udržení kontaktu, zprostředkování návazné léčebné péče a práce s motivací klientů ke změně životního stylu v době, kdy nemají vzhledem k výkonu vazby možnost využívat jiných léčebných služeb na svobodě. Program ve vazební věznici je realizovaný především formou individuálních poradenských konzultací. Kontakt může být jednorázový či dlouhodobý v rámci případové sociální práce po dobu vazebního stíhání. Poradenské služby jsou klientům poskytovány v prostorách vazební věznice v terapeutických místnostech jednou týdně. K výběru klientů do programu dochází ve spolupráci pracovníků programu ze SANANIMU se specialisty a odborníky vazební věznice (Zdravotní středisko vazební věznice, specializovaní pracovníci Poradny drogové prevence) a na základě předchozí spolupráce s klienty před nástupem do výkonu vazby. Součástí programu je i korespondenční kontakt s klienty vazební věznice. Dalším záměrem sdružení SANANIM je rozšíření programu o skupinové aktivity.

Snahou všech zúčastněných je rozšíření spolupráce a zintenzivnění poradenské činnosti jak ze strany pracovníků programu sdružení SANANIM, tak i pracovníků Poradny drogové prevence zdejší vazební věznice.