Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.10.2018

5. ročník vinobraní v areálu Domova sv. Karla Boromejského

PRAHA 09.09.2018 (VS ČR) Dne 09.09.2018 proběhl v areálu Domova sv. Karla Boromejského již 5. ročník Vinobraní, na kterém se v rámci dlouholeté spolupráce mezi Vazební věznicí Praha – Ruzyně a Domovem velkou měrou podílely odsouzené ženy umístěné ve výkonu trestu v objektu Řepy a to za dohledu vychovatelek a speciální pedagožky. Zhruba 20 žen se podílelo na přípravách této akce a dalších 14 bylo aktérkami samotného Vinobraní, kdy v kostýmech pohádkových postav zajišťovaly pohádková soutěžní stanoviště pro děti a byly dětem v soutěžích nápomocny. Pro ženy umístěné ve výkonu trestu v objektu Řepy jsou podobné akce příjemným a milým zpestřením. Akcí tohoto typu se účastní rády a s nadšením a odměnou jim bývá hlavně radost a úsměv dětí, ale i dospělých. Celé akce, která byla v duchu valašských tradic, se zúčastnilo několik stovek návštěvníků z řad veřejnosti. V programu Vinobraní byla vystoupení několika hudebních i tanečních skupin i jednotlivců, např. Jožka Šmukař, Živý jukebox, atd.

Pátý ročník Vinobraní byl všemi zúčastněnými hodnocen kladně a to díky připravenému programu a krásnému počasí, které v ten den panovalo.