Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu VS ČR najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

30822881/0710 (tento účet neslouží k zasílání finanční hotovosti vězněným osobám)

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet

Účetní výkazy a rozpočet za rok 2009
Rozpočet na rok 2010

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 2. písemně na adrese organizace
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese organizace
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

Výroční zprávy naleznete na webových stránkách GŘ VS ČR zde.

OZNÁMENÍ

Vazební věznice Praha-Ruzyně (včetně objektů Řepy a Velké Přílepy) tímto v souladu s usnesením vlády ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření informuje veřejnost o přijetí následujícího opatření:

S účinností od 12. října 2020 00:00 dochází k:

 1. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
 2. a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
 3. b) příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace (prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny),
 4. c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
 5. d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

Uvedené opatření platí, pokud vláda nerozhodne jinak, do 25. října 2020 23:59