Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

  1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
  2. písemně na adrese organizace
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizace

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb.). Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře v PDF. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete, případně uložte jako PDF, opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky.

Formulář pro podání žádosti

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2009

Výroční zprávu za rok 2009 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2008

Výroční zprávu za rok 2008 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2007

Výroční zprávu za rok 2007 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.