Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Telefonování vězněných osob a dobíjení telefonního kreditu

Od 17.03.2017 mohou vězněné osoby využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

Dobíjení kreditu

Telefonní kredit může příbuzný či známý dobít vězněné osobě následujícími způsoby:

1. Dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon

 • Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězněné osoby zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
 • Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A.
 • Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
 • Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
 • Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní.
 • Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon

 • Číslo bankovního účtu: 4948571359/0800
 • Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji – sdělí vězněná osoba)
 • Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
 • Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)
 • Údaje pro zasílání částky ze zahraničí:

IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359

BIC (SWIFT): GIBACZPX

2. Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio

 • Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz
 • Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).
 • Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
 • Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě.
 • Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.

Číslo telefonního účtu sdělí vězněná osoba – bez tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby.