Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Příjem finanční hotovosti

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu.

Peníze lze odsouzeným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice oddělení ekonomického odsouzeným nebo odesilateli peněz. Pokud nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele; pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím, peníze se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze v úschově.