Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Časté dotazy

Návštěvy obviněných

Návštěvy obviněných jsou organizovány v pracovních dnech. Obviněnému mohou přijít na návštěvu maximálně 4 osoby.

Návštěvy odsouzených

Odsouzení mají právo přijímat návštěvy blízkých osob. Osoby blízké jsou osoby, jejichž vymezení a důsledky s tím spojené upravuje občanský zákoník.

Přijetí balíčku

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby. Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzeným počátkem nástupu výkonu tretu do věznice nebo převedením z výkonu vazby.

Užívání telefonu

Od 17.03.2017 mohou vězněné osoby využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

Příjem finanční hotovosti

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu.