Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Novinky

23.6.2016

Regionální porada

Aktuální otázky a problémy českého vězeňství byly diskutovány v rámci regionální porady ředitelů regionu č. 3, jehož ředitelem je plk. Ivan Horák. Do regionu 3 spadají VV Hradec Králové, V Jiřice, V Odolov, V Pardubice, …
Aktuální otázky a problémy českého vězeňství byly diskutovány v rámci regionální porady ředitelů regionu č. …

4.5.2016

Musherem tělem i duší

V roce 2014 jsme psali o příslušníku VV Praha Ruzyně Ing. Martinu Brzkovi, který je dlouholetým závodníkem a reprezentantem ČR v mushingu, tedy závodech psích spřežení. V roce 2013 se stal více mistrem Evropy na …
V roce 2014 jsme psali o příslušníku VV Praha Ruzyně Ing. Martinu Brzkovi, který je …

19.10.2012

Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Zaměstnávání vězněných osob je realizováno ve vnitřní režii VV Praha – Ruzyně a v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů. Ve vnitřní režii věznice byla snaha o šetření finančních prostředků na mzdy …
Zaměstnávání vězněných osob je realizováno ve vnitřní režii VV Praha – Ruzyně a v rámci …

18.2.2011

Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Plnění úkolů na úseku samostatného referátu zaměstnávání vězněných osob a provozovny střediska hospodářské činnosti za rok 2010. Zaměstnávání odsouzených je jeden z hlavních úkolů Vězeňské služby České republiky. Ve Vazební věznici Praha – Ruzyně. je …
Plnění úkolů na úseku samostatného referátu zaměstnávání vězněných osob a provozovny střediska hospodářské činnosti za …

15.12.2010

Dohoda o vzájemné spolupráci

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Vazební věznice Praha – Ruzyně a Ústavem pro výkon vazby Bratislava.
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Vazební věznice Praha – Ruzyně a Ústavem pro výkon vazby …

28.8.2009

Spolupráce s Institutem kriminologie a sociální prevence

V rámci dlouhodobé spolupráce s tímto Institutem zprostředkovává zdejší vazební věznice exkurze pro zahraniční studenty, jejichž studijním oborem je kriminologie, penologie nebo sociální práce. V červnu navštívili vazební věznici studenti Univerzity z Floridy, které věznicí …
V rámci dlouhodobé spolupráce s tímto Institutem zprostředkovává zdejší vazební věznice exkurze pro zahraniční studenty, …

24.3.2009

Návštěva z Norska

Dne 29.1.2009 navštívili Vazební věznici Praha-Ruzyně zaměstnanci Vězeňské služby z Trondheimu v Norsku. V průběhu exkurze měli zájem podívat se na oddělení cel výkonu trestu a výkonu vazby a také na cely určené pro výkon …
Dne 29.1.2009 navštívili Vazební věznici Praha-Ruzyně zaměstnanci Vězeňské služby z Trondheimu v Norsku. V průběhu …

15.6.2006

Spolupráce s mateřskou školou speciální, Praha 8, Drahaňská

MŠS má vlastní specifické zaměření. Přijímá děti především z dysfunkčních rodin na základě rozhodnutí oddělení sociálně právní ochrany děti, na návrh jiné školy či na návrh pedagogicko-psychologické poradny nebo zdravotnického zařízení. Představení MŠS MŠS má …
MŠS má vlastní specifické zaměření. Přijímá děti především z dysfunkčních rodin na základě rozhodnutí oddělení …

5.12.2005

Spolupráce se Sananimem

Vazební věznice Praha Ruzyně úzce spolupracuje s občanským sdružením SANANIM, které poskytuje služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Je největší nestátní organizací v ČR. Provozuje několik hlavních programů, jako jsou terénní …
Vazební věznice Praha Ruzyně úzce spolupracuje s občanským sdružením SANANIM, které poskytuje služby v oblasti …