Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Realizace práv obviněných

V průběhu výkonu vazby jsou obviněným zajišťována všechna práva dle zákona č. 293/1993 Sb.

  • Věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku, jakož i k náboženskému založení obviněného,
  • obviněný může přijímat a na svoje náklady a odesílat korespondenci bez omezení, obsah soukromé korespondence podléhá kontrole zaměstnanců VS ČR, popř. OČTŘ,
  • věznice zajišťuje právo obviněným na poskytování duchovních a sociálních služeb, obvinění mají právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně 1 x týdně,
  • věznice zajišťuje obviněným zapůjčení knih, nákup denního tisku a časopisů,
  • obvinění mají právo používat ve výkonu vazby vlastní oděv prádlo a obuv za předpokladu, že splňují podmínky hygienické a estetické nezávadnosti a je zajištěna jeho pravidelná výměna,
  • koupání je obviněným zajištěno v teplé vodě, nejméně 3x týdně,
  • obviněným je umožněno používat za stanovených podmínek vlastní elektrospotřebiče (např. TV, radiopřijímač, holicí strojek – musí však mít vlastní zdroj energie),
  • obviněným je zajišťována denně vycházka v trvání 2 hodiny
  • obviněným je zajišťována zdravotní péče