Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Programy pro obviněné

Pro obviněné jsou organizovány preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní programy. Tyto aktivity jsou zajišťovány jak v průběhu celého pracovního týdne, tak i o víkendech a svátcích odbornými zaměstnanci (psychology, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky a pedagogem volného času).

Počet aktivit se od roku 2008 zvýšil bez ohledu na národnost a věk obviněných. K realizaci průběhu aktivit jsou využívány nejen cely a prostory k tomu zřízené (tři kulturní místnosti, keramická dílna, tělocvična, vycházkové dvory a kuchyňka), ale i chodby jednotlivých oddělení, kde probíhají sportovně relaxační činnosti.

Cílem působení odborných zaměstnanců je zejména omezení negativních účinků izolace obviněného od společnosti, ale také nabídka hodnotného trávení volného času v průběhu vazebního uvěznění. Činnosti odborných zaměstnanců jsou zaměřené i na řešení psychických problémů, žádostí, stížností, poskytují krizovou intervenci, poradenskou, pedagogickou, sociální a psychologickou pomoc obviněným, kteří odmítají stravu či jsou vedeni v kategorii možný objekt násilí nebo možný pachatel násilí. Rovněž spolupracují při korekci nežádoucích vzorců chování, které by narušovaly naplňování účelu výkonu vazby apod.

Nedílnou součástí vazebního oddělení věznice jsou i aktivity zaměřené na drogovou oblast. Odborní zaměstnanci poskytují v rámci své profese pomoc obviněným přicházejícím do vězení s dlouholetými abúzy různých toxických látek. Překonávání abstinenčních příznaků, emocionální lability, úzkostných stavů a depresí, postupující degradace osobnosti atd. jsou běžnou náplní protidrogových poraden a péče o závislé obviněné. V neposlední řadě oddělení výkonu vazby zabezpečuje nelékařské činnosti u nemocných obviněných umístěných v nemocnici. Nedílnou součástí činnosti oddělení výkonu vazby je mnohdy nelehká služba dozorců a vrchních dozorců.