Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Oddělení výkonu vazby

Provoz oddělení výkonu vazby se řídí především zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby v platném znění a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 109/1994, kterou se vydává řád výkonu vazby v platném znění, jakož i jinými právními normami a předpisy, jako je např. Listina základních práv a svobod, příslušná Nařízení generálního ředitele VS ČR upravující výkon vazby a činnost příslušníků , občanských pracovníků a specialistů pracujících na úseku výkonu vazby, Vnitřním řádem pro obviněné atd.

Obviněné osoby jsou přijímány do výkonu vazby na základě rozhodnutí příslušného orgánu činného v trestním řízení. Při přijetí se obvinění seznámí se všemi právními normami a nařízeními upravujícími výkon vazby a podrobí se vstupní lékařské prohlídce.

Oddělení výkonu vazby je celoročně obsazeno v průměru přesahujícím 90%, přičemž až 30% z tohoto počtu obvinění cizí státní příslušnosti.

Na oddělení výkonu vazby vykonávají výkon vazby obvinění muži a ženy, mladiství a obvinění blízcí věku mladistvých, dále obvinění muži umístění na oddělení se zmírněným režimem, obvinění muži umístění na oddělení se zvýšeným dohledem (podezřelí ze spáchání závažné, převážně násilné nebo teroristické trestné činnosti a obvinění zařazení ve jmenném seznamu nebezpečných osob) a v neposlední řadě obvinění muži a ženy hospitalizovaní ve vězeňské nemocnici.

Specifickou skupinu mezi obviněnými tvoří bezesporu obvinění cizí státní příslušníci. Ve výkonu vazby jsou jak pro podezření z páchání trestné činnosti na území ČR, tak i z důvodů vyplývajících ze statutu předběžné, vydávací a vyhošťovací vazby. Tato skupina kromě jazykové bariéry vykazuje i různé národnostní a kulturní zvyklosti, náboženská vyznání a odlišné stravování. U řady z nich jsou častá infekční či jiná onemocnění. Všechny uvedené skutečnosti kladou na zaměstnance tohoto oddělení zvýšené nároky. Nejsilněji zastoupenou cizí komunitou jsou ve výkonu vazby Ukrajinci následování občany Slovenska a Vietnamu.