Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Oddělení výkonu trestu

Oddělení výkonu trestu a vazby Vazební věznice Praha-Pankrác je výkonným orgánem pro zabezpečení výkonu trestu a vazby – u odsouzených v typu věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Způsob výkonu trestu je určen zákonem č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu, Vyhláškou č. 378/2004 Sb. a Vnitřním řádem Vazební věznice Praha-Pankrác. Po nástupu trestu je odsouzený ubytován na příjmovém oddělení věznice, kde by jeho pobyt měl trvat asi jeden týden, který je nezbytný k provedení preventivní vstupní lékařské prohlídky. Již na tomto oddělení se uplatňuje zákonná diferenciace odsouzených dle zákona č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody, konkrétně ustanovení § 5 odst. 3, § 7, § 9 odst. 1, 3, Vyhláška MS č. 378/2004 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a Vnitřní řád Vazební věznice Praha-Pankrác, konkrétně čl. 4, přičemž se umísťují odděleně mladiství od dospělých, recidivisté od prvotrestaných odsouzených, odsouzení za úmyslný trestný čin od odsouzených za trestné činy spáchané z nedbalosti, odsouzení s poruchami chování a s uloženým ochranným léčením.

Po kompletní vstupní lékařské prohlídce odsouzení přecházejí na oddělení nástupu trestu. Toto oddělení nástupu trestu je zřízeno pouze v 11 věznicích v celé České republice. Vazební věznice Praha-Pankrác slouží jako nástupní věznice pro středočeský kraj, přičemž celková kapacita je 111 lůžek a odsouzení jsou zde umístěni do té doby, než je zpracována zpráva obsahující všechny potřebné údaje k rozhodnutí o umístění odsouzeného do konkrétní věznice.

Další standardní oddělení jsou určeny pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených, kteří byli na základě shora uvedeného ponecháni pro výkon trestu ve zdejší věznici. Oddělení je diferenciované dle nařízeného typu věznice, tedy  ostraha s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Pro odsouzené, kteří mají již část trestu odnětí svobody za sebou je zřízeno tzv. výstupní oddělení. Na toto oddělení jsou umísťováni odsouzení půl roku před koncem trestu, jejichž odpykaný trest byl delší než tři roky a odsouzení, kteří nemají sociální zázemí a potřebují pomoc při začlenění zpátky do běžného života.