Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Programy pro obviněné

Pro obviněné jsou organizovány preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní programy.

Realizace práv obviněných

V průběhu výkonu vazby jsou obviněným zajišťována všechna práva dle zákona č. 293/1993 Sb.

Programy zacházení

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy, která se vytváří na nástupním oddělení.

Oddělení výkonu vazby

Provoz oddělení výkonu vazby se řídí především zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby v platném znění a vyhláškou ministra spravedlnosti č. 109/1994.

Oddělení výkonu trestu

Oddělení výkonu trestu a vazby Vazební věznice Praha-Pankrác je výkonným orgánem pro zabezpečení výkonu trestu a vazby - u odsouzených v typu věznice s dohledem, dozorem a ostrahou.

Účel výkonu trestu

Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti (zák. č. 140/1961 Sb, § 23 tr. zák.).

Výkon trestu odnětí svobody

Hlavním cílem trestu odnětí svobody je výchovné působení na pachatele trestného činu, dosažení změny struktury v jeho chování žádoucím způsobem a jeho zdárná reintegrace do intaktní společnosti.