Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
25.1.2018

Volby prezidenta

1. kolo voleb prezidenta ve VV Praha-Pankrác

Vazební Věznice Praha-Pankrác – 738 oprávněných voličů. Celkem se zapsalo na zvláštní seznam voličů a projevilo tak zájem účastnit se prvního kola volby prezidenta ČR  541 vězněných osob. První kolo se v objektu VV Praha-¨Pankrác uskutečnilo v pátek 12.ledna a v sobotu 13.ledna 2018. Právo volit není v případě vězněných osob omezeno. Hlasovat mohou vězněné osoby, jež mají státní občanství České republiky s trvalým pobytem v České republice, dosáhnou 18 let věku, mají platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti a souhlasí se zapsáním do “ Zvláštního seznamu“.