Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Personalistika

Služební poměr

Pokud Vás některá z nabídek osloví a rozhodnete se zaslat životopis na naši e-mailovou nebo poštovní adresu žádáme Vás, abyste do svého životopisu napsali níže uvedené prohlášení. Bez něj Vás nemůžeme zařadit do přijímacího, případně výběrového řízení.

Prohlášení

Odesláním a doručením životopisu souhlasím, aby Vězeňská služba ČR zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění přijímacího, případně výběrového řízení. Vězeňská služba ČR prohlašuje, že osobní údaje obsažené v životopise použije k uskutečnění přijímacího (výběrového) řízení a nebude tyto předávat třetím osobám.

Poučení

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat doporučeným dopisem, doručeným personálnímu oddělení na adresu: VV VS ČR Praha – Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 PRAHA 4.
Ochrana Vašich osobních údajů je dána § 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Volná místa do pracovního a služebního poměru

Pracovní poměr

Pokud Vás některá z nabídek osloví a rozhodnete se zaslat životopis na naši e-mailovou nebo poštovní adresu žádáme Vás, abyste do svého životopisu napsali níže uvedené prohlášení. Bez něj Vás nemůžeme zařadit do přijímacího, případně výběrového řízení.

Prohlášení

Odesláním a doručením životopisu souhlasím, aby Vězeňská služba ČR zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v životopise pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění přijímacího, případně výběrového řízení. Vězeňská služba ČR prohlašuje, že osobní údaje obsažené v životopise použije k uskutečnění přijímacího (výběrového) řízení a nebude tyto předávat třetím osobám.

Poučení

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat doporučeným dopisem, doručeným personálnímu oddělení na adresu: VV VS ČR Praha – Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 PRAHA 4.

Ochrana Vašich osobních údajů je dána § 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Volná místa do pracovního poměru