Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zasílání peněz obviněným a odsouzeným

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených a obviněných.

Držení finanční hotovosti není odsouzeným nebo obviněným ve vazební věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS, ZVV a vnitřního řádu. Peníze lze odsouzeným a obviněným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených a obviněných. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice oddělení ekonomického odsouzeným nebo odesilateli peněz. Pokud nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele.