Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Stravování odsouzených

Odsouzeným je v souladu s ČRD vydávána strava do stanoveného jídelního nádobí podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Jídelníček obsahuje, jak veškeré diety, tak stravu, která odpovídá danému náboženskému vyznání.

Připomínky k množství a kvalitě stravy mohou odsouzení uplatňovat u zaměstnanců kuchyně nebo prostřednictvím dozorce bezprostředně při převzetí stravy. Další podněty a připomínky ke stravování mohou odsouzení podávat písemně prostřednictvím příslušného vychovatele, na jednání stravovací komise nebo při setkáních zástupců odsouzených s funkcionáři věznice. Odsouzení si mohou ve vyhrazených prostorech s využitím povolených elektrospotřebičů ohřívat vodu k přípravě nápojů nebo instantních potravin, které nepotřebují další tepelnou úpravu.