Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Přijímání balíčků pro obviněné

Obviněný, který dovršil 18ti let, má nárok na přijetí balíčku 1x za 3 měsíce s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg, a to včetně obalu.

Mladistvý obviněný má nárok na přijetí balíčku 1x za 2 měsíce do hmotnosti 5 kg. Balíčkem se rozumí rovněž zásilka či psaní, pokud taková obsahuje potraviny nebo věci osobní potřeby. Omezení se nevztahuje na balíčky obsahující oblečení zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk, časopisy, hygienické a korespondenční potřeby (množství je omezeno možností uložení těchto věcí ve skříňce obviněného). Takovéto balíčky, nebo zásilky je potřebné označit na vyhrazeném místě průvodky i obalu.