Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Příjem peněz a nakládání s nimi

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu.

Peníze lze odsouzeným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice oddělení ekonomického odsouzeným nebo odesilateli peněz. Pokud nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele; pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím, peníze se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze v úschově.

Zasílání finančních prostředků vězněným osobám

z ČR

číslo účtu: 6015-30929881/0710

variabilní symbol: rodné číslo

avízo: jméno, příjmení, datum narození

 

ze zahraničí

IBAN: CZ84 0710 0060 1500 3092 9881

SWIFT: CNBACZPP

avízo: jméno, příjmení, datum narození

 

Zasílání finančních prostředků osobám ve výkonu trestu na zdravotní účely:

číslo účtu: 6015-30929881/0710

variabilní symbol: rodné číslo

avízo: jméno, příjmení, datum narození, zdravotní účely

UPOZORNĚNÍ: Bez uvedení variabilního symbolu nebo jména, příjmení a data narození ve zprávě pro příjemce (avízo) NEBUDE platba na účet vězněné osoby připsána.

 

dotazy: 261 03 2280, 261 03 2286, 261 03 2295