Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Korespondence

Nepovolený obsah korespondence se odsouzeným nepředá a odešle se zpět odesílateli na náklady odsouzených nebo ji lze uložit do úschovy. Nemají-li odsouzení dostatek finančních prostředků k odeslání, bude vynaložená částka vedena jako pohledávka věznice. V případě, že korespondence bude obsahovat nepovolené věci zcela nepatrné hodnoty, lze ji s prokazatelným souhlasem odsouzených za jejich přítomnosti zničit.

Ředitelem věznice pověření zaměstnanci věznice, kteří mohou bez souhlasu odsouzených zkontrolovat obsah korespondence v souladu s § 24 odst. 1 ŘVTOS. O zadržení korespondence a jejím postoupení dle § 17 odst. 2 ZVTOS se odsouzení vyrozumí a nezávadné důležité osobní zprávy se jim sdělí. Před otevřením korespondence může být bez souhlasu odsouzených prováděna její kontrola s využitím rentgenu a prostředků služební kynologie.

Zasílání peněz formou korespondence není povoleno. Je-li odsouzeným přesto do věznice zaslána finanční hotovost v korespondenci, tato se odsouzeným nevydá. O této skutečnosti jsou odsouzení informováni a finanční hotovost je předána k zaúčtování. Pokud o to odsouzení požádají, může být zadržená finanční hotovost na jejich náklady zaslána zpět odesilateli. V případě, že korespondence obsahuje věci, které odsouzení mohou mít u sebe a odsouzení v rozhodném období nevyčerpali možnost přijetí balíčku v souladu s § 24 ZVTOS, mohou jim být tyto věci s jejich souhlasem předány a zaevidovány jako nárokový balíček ve smyslu § 24 ZVTOS. Odesílání a přijímání korespondence se provádí zásadně prostřednictvím příslušného vychovatele nebo pověřeného zaměstnance věznice. Odesílání a přijímání korespondence nebo zpráv a sdělení jinou cestou nebo jiným způsobem není povoleno.