Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Korespondence obviněných a použití telefonu

Obviněný smí odesílat a přijímat korespondenci bez omezení. Kontrolu korespondence provádí pověřený zaměstnanec vazební věznice a u obviněných ve vazbě podle § 67b) trestního řádu příslušný orgán činný v trestním řízení.

Náklady spojené s osobní korespondencí hradí obviněný z vlastních peněžních prostředků. Obviněnému u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání se v odůvodněných případech umožní použití telefonu s osobou blízkou. Ze závažného důvodu lze obviněnému u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobu, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí obviněný.