banner

Zaměstnávání vězněných osob ve vazební věznici

Zaměstnávání odsouzených a obviněných ve Vazební věznici Ostrava zajišťuje oddělení logistiky ve spolupráci s oddělením výkonu vazby a trestu.

Ve Vazební věznici Ostrava jsou zřízena pro výkon trestu odnětí svobody oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení. Zaměstnáni mohou být pouze odsouzení zařazení k výkonu trestu do oddělení s dozorem. Ve Vazební věznici Ostrava je realizována pouze forma zaměstnávání odsouzených ve vnitřní režii věznice. Odsouzení pracují na 13 pracovištích a zajišťují tak chod vnitřního provozu vazební věznice. Jednotlivá pracoviště jsou řízena pracovníky oddělení logistiky a oddělení výkonu vazby a trestu. Na pracovišti dílen pracují odsouzení různých profesí, např elektrikář, instalatér, malíř.