banner

Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání odsouzených a obviněných ve Vazební věznici Ostrava zajišťuje oddělení logistiky ve spolupráci s oddělením výkonu vazby a trestu. Vazební věznice Ostrava je profilována jako vazební věznice s ostrahou. Ve Vazební věznici Ostrava jsou zřízena pro výkon trestu odnětí svobody oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení. Zaměstnáni mohou být pouze odsouzení zařazení k výkonu trestu do oddělení s ostrahou. Ve Vazební věznici Ostrava je realizována pouze forma zaměstnávání odsouzených ve vnitřní režii věznice. Odsouzení pracují na 13 pracovištích a zajišťují tak chod vnitřního provozu vazební věznice. Jednotlivá pracoviště jsou řízena pracovníky oddělení logistiky a oddělení výkonu vazby a trestu. Na pracovišti dílen pracují odsouzení různých profesí, např elektrikář, instalatér, malíř.

Kontaktní osoba pro oblast zaměstnávání vězňů

Šárka Górecká

tel.: 595 139 349

Karta věznice


  • Karta věznice zde

Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených

Zaměstnávání vězněných osob ve vazební věznici

Základní informace o zaměstnávání vězněných osob

Rekvalifikační kurzy a vzdělávání

Kurzy realizované ve vazební věznici a oblasti vzdělávání