banner
28.1.2015

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá veřejné správě zákonnou povinnost poskytovat informace, které má k dispozici, případně reagovat na žádosti, podání, dotazy a stížnosti občanů, přičemž hloubka a míra poskytovaných informací je ovlivněna dalšími právními normami a platnými interními nařízeními a předpisy. Poskytování informací i přes přetrvávající malý zájem veřejnosti podléhá evidenci, z níž je vyhotovována výroční zpráva, která je zveřejněna na vývěsní informační tabuli před budovou VV Ostrava.

Poskytnutá informace, počet případů za období 01 – 12/2014

Písemné dotazy: 1

Elektronickou cestou požadované informace: 4

Rozhodnutí ředitel organizačního článku o neposkytnutí informace: 0

Celkem: 5

Telefonické a ústní dotazy se dle Instrukce MS č. 1 z 21.12.1999 neevidují.