banner
25.2.2008

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007

 

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá veřejné správě zákonnou povinnost poskytovat informace, které má k dispozici, případně reagovat na žádosti, podání, dotazy a stížnosti občanů, přičemž hloubka a míra poskytovaných informací je ovlivněna dalšími právními normami a platnými interními nařízeními a předpisy. Poskytování informací podléhá evidenci, z níž je vyhotovována výroční zpráva.

Statistika informací zveřejňovaných dle z. č. 106/1999 Sb.:

Poskytnutá informace Počet případů
za období 01 – 12/2007

Písemné dotazy: 8

Elektronickou cestou požadované informace: 14

Rozhodnutí ředitel organizačního článku o neposkytnutí informace: 0

Celkem 22

*) telefonické a ústní dotazy se dle Instrukce MS č. 1 z 21.12.1999 neevidují

Telefonické informace požadované dle citovaného zákona jsou zodpovídány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Ředitel